Athalia, Anzely, Maryati Rahayu, and Nursina Nursina. 2022. “Sales Growth, Receivable Turnover Dan Size Terhadap Rentabilitas Ekonomi”. IKRAITH-EKONOMIKA 6 (1), 118-26. https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i1.2474.